9 tháng 3, 2011

Tấm ảnh miền Trung từ Randall Lee Foster Collection

Texas Tech Vietnam Center and Archive tiếp tục cho các ảnh của Randall Lee Foster chụp lên trên mạng. Đây thêm các tấm ảnh chụp ở miền Trung trong những năm 60. Nhiều ảnh nhìn như trong giấc mơ.

Không có nhận xét nào: