8 tháng 3, 2011

Tình như một đường gươm (Love is Like Swordplay) - Du Tử Lê (1974)

ngày tuyệt vời đã tới
an excellent day arrived

sống, như một đường gươm
vital, like swordplay

cần chi biết mộ phần
no need to experience the grave

một phút nào sẽ chết
one minute you'll die
sống, như một vết thương
vital, like a wound

hồn, tận cùng đã mở
soul, to the end, opened

dẫu địa ngục thiên đàng
whether heaven or hell

ta là ta trước đã
we are what we were before
ta là ta trước đã
we are what we were before

ôi đớn đau xé đời
oh, tribulations rend life

bật lên ân nghĩa mới
erupting into new blessings

dù uống cạn tình điên
even drinking mad love to the bottom

có chi là đắc tội
what is there that is offensive
lên đến đỉnh đam mê
rising to passion's pinnacle
thấy bàng hoàng cõi khác
feeling dumbfounded in other realms

xuống tận cùng xác thân
lowered to the body's end

mới nghe hồn nhã nhạc
only then listening the soul of regal music
nửa đời ta tối tăm
half our lives in gloom

giòng máu nào xối chảy
what blood cascades

rửa sạch muôn nghìn năm
wiping clean many thousand years

ám ảnh thời mới lớn
haunting a time of maturity
ám ảnh thời mới lớn
haunting a time of maturity

sống, như một cơn giông
living, like an ill wind

bão bùng hơi thở mặn
the storm flaring its salty breath

khép kín giòng trăm năm
enclosing a century's flow
ghì ôm hồn đã cạn
tightly embracing a dried out soul
nổ vỡ đam mê người
exploding human passions

cứu trần gian vật dục

rescuing this mortal life, the carnal
gìn giữ đớn đau tôi
hold tight to my tribulations

cho đời sau hưởng phúc
so the afterlife enjoys fortune
cho đời sau hưởng phúc
so the afterlife enjoys fortune
hôm nay em là người
today you are human

bởi tôi cần cứu rồi
because I needed rescue

chúa xuống tự làn môi
godhead descends from lips

em thổi tôi lớn dậy
you blow me large arising

người một phút quên ngôi
someone one minute left behind the throne

hà hơi tôi sống lại
your kiss of life, I'm rescuscitated
em xuống giữa tim đời
you descended into life's heart

tôi lột tôi tưa máu
i shed my skin, trickled blood

da bọc tình trăm năm
skin covering the love of a lifetime

hồn dâng người cứu rồi
spirits rise, someone rescued
hồn dâng người cứu rồi

spirits rise, someone rescued
em, lựa đời tối tăm

you, who've chosen a somber life
ngày tuyệt vời đã tới
an excellent day arrived

em khóc cùng ta chăng?
will you cry with us, perhaps?
vết thương nào khép miệng
what wound seals your mouth

sẽ kéo thành da non
will extend becoming young skin

em có đi suốt cuộc
have you gone through it all

cùng ta tìm thiên đàng
with me to look for paradise

em có còn ca vang
have you still sung forth

khi đằng xa, địa ngục?
when far off, in hell?
tình như một đường gươm
love is like swordplay

ngực đây, gươm hãy ngập
my breast is here - enter sword


Tôi được làm quen với bài thơ này qua blog của Quốc Bảo. Bài thơ này khó dịch và cũng khó hiểu. Gọi là liebestod chắc là được. Liebestod là một từ góc từ ca kịch opera Richard Wagner được dịch là love death (tình ái-chết) hay erotic death (tình dục-chết) là hoàn thành tình ái trong lúc chết. Du Tử Lê cũng sử dụng đến nhiều hình ảnh về nghiệp và số phận người.

1 nhận xét:

TRUNG HUY nói...

Gửi tặng anh JASON bản scan TÌNH, NHƯ MỘT ĐƯỜNG GƯƠM đăng trên báo VĂN, lần đầu năm 1973

http://huyvespa.multiply.com/journal/item/730/730