8 tháng 6, 2010

Hải Phòng, 14 tháng 2 năm 1981

Xem một phim tư liệu quay ở Hải Phòng cách đây 29 năm. Đoạn phim này được quay cho công trình Vietnam: A Television History (Việt Nam: Một phim lịch sử cho truyền hình) năm 1983.

Một thành phố toàn người đi xe đạp sao mà êm ái, dễ chịu thế!