14 tháng 6, 2010

David Gilmour - The Shadows - Stratocaster

"The way I play melodies is connected to things like Hank Marvin and the Shadows--that style of guitar playing where people can recognize a melody with some beef on it." [Lối gẩy các giai điệu của tôi có liên hệ với những cái như Hank Marvin với ban The Shadows--cái phong cách chơi ghi ta mà thính giả nhận ra một giai điệu có thịt thà ở trên] Alan Di Perna phỏng vấn David Gilmour trong tạp Guitar World tháng 5 năm 2006, tr. 59.Tôi không biết chơi ghi ta, vậy không có quan niệm của một tay chơi ghi ta. Vì thế xem video ở trên tôi mới hiểu biết tại sao nhiều bạn bè của một lứa tuổi nào đó mê nhạc cả hai ban nhạc The Shadows và Pink Floyd. Hình như một nguyên nhân là cái phong cách chơi giai điệu như David Gilmour kể ở trên. Một nguyên nhân nữa là cây đàn Fender Stratocaster. Cái cách chơi đàn Fender Stratocaster áp dụng nhiều tiếng rụng, nhiều luyến láy - như một giọng hát, như nhạc truyền thống Việt Nam, như cây đàn ghi ta lõm của cải lương, như đàn ghi ta hawaii.

Nghe một tí David Gilmour lúc trẻDavid Gilmour chơi đoạn độc tấu giới thiệu bài "Shine On You Crazy Diamond." Nghe khá dân tộc chứ?

Không có nhận xét nào: