16 tháng 6, 2010

âm nhạc là vũ khí chiến đấu...

của thế giới tư bản?

Một bài trong báo New York Daily News 7/6/2010 (South Korea blasts pop music, propaganda over the border - Năm Triều Tiên tung ra nhạc pop, tuyên truyền qua biên giới) Joe Tacopino viết về cách áp dụng nhạc trong mặt trận của chiến tranh lạnh. Họ chọn ra một bài ca của ban nhạc 4minutes - một tý dụ là bài ca "HUH (Hit Your Heart)" [HUH (Đánh trái tim mày)].Bài ca này có những ca từ:

I do what I want, I do it in my own way
I'm better than anyone, I, I'm on the top
...
Don't order me to do this or that
...
Chingaling chingaling chingaling hi


Tôi làm theo ý tôi, tôi làm theo cách của riêng tôi
Tôi giỏi hơn bất cứ ai khác, tôi, tôi là nhất
...
Đừng tôi bảo tôi phải làm cái gì đây đó


Tôi nghĩ đây cũng là thái độ của Bắc Triều Tiên - chúng tôi làm theo ý chúng tôi, đừng bảo chúng tôi. (Chính phủ Bắc Triều Tiên cũng hơi bị điên - vậy ca "chingaling chingaling" cũng được)

Thế này gọi là tâm lý chiến? "...[T]he revealing outfits worn by the performers and their provocative dances could have a considerable impact on North Korean soldiers" [Bộ quần áo hở của các diễn viên mặc và những vũ điệu giật gân có thể chạm mạnh một cách đáng kể với các quân nhân Bắc Triều Tiên].
Chắc chính phủ Bắc Triều Tiên cũng nghĩ như thế - họ dọa sẽ bắn đại bác để pha các loa tuyên truyền này.

May mà các nước khác có đủ sức tinh thần để đói phó với cách tuyên truyền giật gân này.

Không có nhận xét nào: