30 tháng 5, 2010

Im lặng chiến tranh (The Silence of War) - Bùi Giáng (1994)

Chỉ còn rơi rớt chút thôi
There's just a bit left really
Niềm im lặng với tót vời nỗi đau
The feeling of silence at pain's apex
Và còn rơi rụng trăng sao
And still breaks down the moon and stars
Niềm nhẫn nhục với trước sau đường về
A feeling of forbearance with ere since the road home
Các em đẫm lệ tình quê
Youngsters soaked in tears of a village's affection
Vô cùng tận xứ với trước sau đường về
Immeasurable realms with ere since the road home
Dõi tìm hạnh phúc tình thương
Pursue happiness, affection
Trong tương ứng với du dương hoa đầu
In the correspondence with tuneful first blossom
Chìm tan trăng lặn muôn sau
Sinking away the moon rolls timelessly afterward
Hồi sinh bất chợt hương màu trùng lai
Reborn suddenly aroma of copious colors
Chiến tranh khắp nẻo dặm dài
War across all paths longwise
Làm sao chặn được thiên tài chiêm bao
How can you prevent genius's dream

19.3.1994
Bùi Giáng
(nguồn: blog Ngô Văn Tao)

Tôi đọc các bài thơ Bùi Giáng và cảm thấy như chưa hiểu gì mấy. Thi sĩ tạo nên nhiều hình ảnh tôi thấy rất độc đáo vậy tôi nghĩ rằng tôi nên dịch thử. Nhưng vì tôi chưa nằm được ý của nghĩa bài thơ này thì chắc vẫn còn nhiều ý dịch nhầm. Cái câu cuối thì rất hay - so chiến tranh với thiên tài chiêm bao.

Không có nhận xét nào: