2 tháng 10, 2009

Ga Long Biên kính chào quý khách

Ga Long Biên, Hà Nội, 12 tháng 6 2009.

Không có nhận xét nào: