Ngày 02 tháng 10 năm 2009

Ga Long Biên kính chào quý khách

Ga Long Biên, Hà Nội, 12 tháng 6 2009.

Không có nhận xét nào: