4 tháng 10, 2009

"Văn hóa Mỹ" - Trần Duy vẽ - báo Văn Nghệ 28/2/1955, tr. 2

Tuyên truyền như thế có hiệu quả không? Địch là nửa người nửa khỉ đột. Chữ vạn của phát xít in trên một quả bom. Phá hoại cả nền văn hóa của phương Tây - Dante, Hugo, Shakespeare, Dickens, Goethe, Tolstoy, Balzac, Beethoven và Da Vinci. Tất nhiên không có nhà văn Mỹ nào đáng phá hoại.

Trên loa có chữ Life Tine [Time Life] Reader's Digest. Đây là tên các tạp chí "middle brow" (kiến thức trung bình) - là như các tờ Thế Giới Mới hay Kiến Thức Ngày Nay. Nghĩa là nước Mỹ có kế hoạch phá hoại văn hiến của châu Âu bằng các tạp chí bậc trung. Thật ra Time, LifeReader's Digest là ba tạp chí chống cộng lúc bấy giờ. (Tôi có gặp một ông nhạc sĩ lão thành có đọc Reader's Digest ở Liên Khu 4 thời kháng chiến chống Pháp).

Văn nghệ đồi trụy - bịp bợm - rượu - thuốc fiện - găng tô - ăn cướp - giết người văn hóa dâm ô. Đúng thế. Nếu không nói dối nước nào cũng thế, có thành phần như thế.

Chắc thời chiến tranh lạnh trên một số báo Mỹ cũng minh họa dân và lãnh đạo của Việt Nam một cách không đẹp đẽ. Nếu hai dân tộc chưa hiểu nhau thì một điều đáng tiếc là sẽ có những bức tranh như ở trên.

1 nhận xét:

Nhã Thuyên nói...

Tôi nghĩ không hẳn là chuyện không hiểu nhau, mà có lẽ nó là sự "dã man" của một thời kì văn nghệ bưng bít và phải có trách nhiệm tuyên truyền nữa. Nhưng T.D là một họa sĩ am tường sâu sắc về văn hóa và có nhãn quan rộng.