Ngày 25 tháng 09 năm 2009

trời mưa - phố Tam Bạc, Hải Phòng, 16 tháng 6 2009

Không có nhận xét nào: