25 tháng 9, 2009

trời mưa - phố Tam Bạc, Hải Phòng, 16 tháng 6 2009

Không có nhận xét nào: