Ngày 11 tháng 09 năm 2009

Triển lãm sách, báo, tạp chí cũ ở Thư Viện Quốc tháng 11 2007

Không có nhận xét nào: