17 tháng 9, 2009

Annam Tonkin 9ème régiment d'infanterie coloniale. Tableau à l'huile exécuté par le soldat Peraqui


Bức tranh này là do một người lính của Pháp vẽ năm 1930.

Có ba người lính Âu, Á và Phi vậy được rất quốc tế. Ba người ấy trông cũng ngây thơ như ba pho tượng. Và người lính châu Á đứng thêm một bước sau hai lính phía trước.

Hai người nữ thì trông rất tự nhiên. Sao mà hai người ấy nhìn các chú lính một cách khinh bỉ thế?

Là năm 1930 thì phải rồi.

Không có nhận xét nào: