8 tháng 7, 2009

Gái nhà nghèo (Girl From A Poor Home) - Cô Phượng [tức Vinh Sử] - 1973

Hò ơ... trắng da vì bởi phấn dồi
Oh ho. Skin white because of powder
Đen da vì bởi em ngồi chợ trưa
Skin black because I sit in market at noon.
Phận nghèo dãi nắng dầm mưa
A poor fate exposed to sun and rain.
Chỉ lo cha mẹ, hò ơ... chỉ lo cha mẹ...
Only worried that my parents. Oh ho... only worried that my parents
Vẫn chưa đẹp lòng.
Still aren't content.

Em vốn mang thân con gái nhà nghèo.
By birth I'm known as a girl from a poor home.
Thay cha mẹ già lo đàn em yêu.
For my old parents, I worried about my beloved younger brothers and sisters
Tuổi trăng đôi tám mỹ miều,
At the winsome age of double eight moons [16],
Mà em nào ước mơ nhiều khi biết nhà vách lá cột xiêu.
But how can I hope for much knowing that my home is made of leaves and slanted wood.

Em vẫn đêm đêm gánh nước ngõ lầy.
Every night I still carry home water from the muddy alley.
Bao nhiêu nhọc nhằn chai hằn trên vai.
How many trials are imprinted upon my shoulders.
Một sương hai nắng thân này, miễn sao đẹp ý mẹ thầy,
Once dew, twice baking sun upon this body, as long I'm true to my parent's wishes,
Cơm qua ngày hai buổi cà dưa.
There'll be two meals a day of pickled eggplant.

ĐK:

Đôi khi em muốn thoát ra hẻm nghèo,
Sometimes I want to escape this poor alley,
Đi kiếm những nơi tiền nhiều giúp đỡ mẹ thầy thân yêu
Seek someplace where I can find alot of money to help my dear mother and father.
Chợt thương lời khuyên thầy me còn đó,
All of a sudden I cherish the words of those parents of mine,
"Nghèo cho sạch rách cho thơm, ham gấm lụa mà hư thân."
"be poor to stay clean, in rags you can keep sweet fragrance, greed for a silk brocade will spoil you."

Em biết cha me ơn nghĩa tràn đầy.
I know that my parents overflow with righteousnous.
Con không mẹ thầy như đàn không dây.
A child without parents is like a guitar without strings.
Mỗi đêm em đếm sao trời, cầu mẹ thầy sống muôn đời.
Every night I count the stars in the sky, pray that my parents will live forever,
Tuy nhọc nhằn rau cháo mà vui.
Though weary from vegetables and rice gruel, it's happiness.


Vinh Sử là nhạc sĩ sáng tác của giới công nhân, của dân quê vào thành. Ca từ của Vinh Sử lắm lần rất là hiện thực chủ nghĩa. Như vậy, dù cảnh cũng đẹp, video này chỉ quay cảnh thôn quê thì không hợp hẳn. Như ca từ Gạt Tàn Đầy, ca từ Vinh Sử cũng đúng sự thật ở Việt Nam - nghèo cho sạch rách cho thơm. Những người còn sạch và thơm thì chắc vẫn cũng nghèo.Thạch Thảo ca "Gái nhà nghèo" của Vinh Sử


"Porteurs d'eau autour d'un puits" của Pierre Dieulefils

Không có nhận xét nào: