11 tháng 7, 2009

cảnh nhà máy xi-măng Ninh Bình lúc xế chiều đêm 24 tháng 6 2009


Không có nhận xét nào: