Ngày 11 tháng 07 năm 2009

cảnh nhà máy xi-măng Ninh Bình lúc xế chiều đêm 24 tháng 6 2009


Không có nhận xét nào: