21 tháng 7, 2009

có một thuở tôi sáng tácMột blog tên là No Longer Forgotten Music (Âm nhạc không còn bị lãng quên) có post một chương trình âm nhạc tôi tham gia cách đây hơn 10 năm. Oracular Editions xuất bản một băng cát xét chủ đề "spoken word" có thể tạm dịch như "nói thơ" "nói độc thoại"? Tôi có hợp tác với một nhà thơ tôi cho là xuất sắc tên là Robert Gregory.

Tôi làm nhạc nền cho hai bài "I Met My Baby At The Puppet Show" (Tôi gặp em yêu ở chương trình múa rối) và "The Outdoor Girls In The Air" (Các cô ngoài trời trên không).

Rất tiếc rằng người cho chương trình này lên mạng bị nhầm về tên một số bài trên băng. Bài số 3 thực sự là "I Met My Baby At The Puppet Show" chứ phải "The Outdoor Girls In The Air" và bài số 4 thực sự là "The Outdoor Girls In The Air" chứ phải là "What's Is - Exposition Eats."

Oracular Editions # 1 này có một điều thú vị nữa là một tác phẩm của Philip Blackburn cũng là một người Mỹ có đến Việt Nam năm 1993 và có thực hiện một đĩa nhạc rất xuất sắc chủ đề Stilling Time.

Băng này gồm những tác phẩm tiền phong, khó hiểu và khó nghe.

Không có nhận xét nào: