3 tháng 7, 2009

Bài hát Việt - Máu của đất

Trên xe đi cùng Lương Minh và Dương Thụ tôi đã có dịp nghe một số bài ca tham gia Bài Hát Việt tháng 6 2009. Đa số bài thì nghe rất được. Đêm 28 tháng 6 tôi có dịp xem nửa chương trình ấy trên VTV4.

Phải nói rằng bài ấn tượng nhất là bài cuối cùng - "Máu của đất" của ban Da Vàng. Về nước tôi muốn xem lại nhưng hình như trang web của Bài Hát Việt có vấn đề. Bài ca ấy có nội dung rất rốc -- nói lên về tình hình xã hội, môi trường.

Nếu bạn nào có tư liệu âm thanh hay biết cách để xem lại video của bài hát này xin cho tôi hay.

Không có nhận xét nào: