14 tháng 2, 2015

Trò đời - Tớ cáo bạch kỳ khôi (1927)

Một ông “chùm” bọn hát định diễn lại vở tuồng của mình, nhưng vở đó đã cũ rích, e diễn mãi ít người đi xem, bèn nhớ một nhà nho đổi cho cái đầu đề và làm hộ tờ cáo bạch rõ đáo đề là kỳ khôi để đán lứa thiên hạ.  Nhà nho nhận nhời, thảo cho một tờ cáo b ̣ahc như sau này:

Buổi hát đặc biệt ! ! đặc biệt ! !
Thu góc tiền

Một bọn con nhà quí phái có tiếng ở Hà thành diễn kịch:

Công Tử Cổ Cồn

là một vở tuồng có giá trị đủ cả hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục; lại cái nhiều điệu hát rất ly kỳ như là : thong manh tao lâu [Khổng Minh tọa lầu] (1) văn cổ bù loong [Vọng cổ hoài lang] (2), vân vân ……

Quí khách lấy vé sớm kẻ phải đứng, trẻ con xem không lấy tiền.

Thu được bao nhiêu tiền sẽ giúp cả cho những kẻ khốn nạn, ăn mày, ăn xin, đui mùi, què guặt.

Quí khách chiếu cố cho tròn quảy phúc


Sơn nhân

nguồn: Hà thành ngọ báo 15 septembre 1927, 1.


Trang Tử Cổ Bồn biểu dễn là một ban nữ tài tử.

Không có nhận xét nào: