7 tháng 2, 2015

Đi thực tế (Fact Finding) - Chế Lan Viện

Suốt một đời ăn hạt gạo nhân dân
All my life eating the people's rice
Lần thứ nhất nhà văn đi học cấy
For the first time an author is studying how to plant it
Bỗng hối tiếc nghìn câu thơ nước chảy
Suddenly he regrets the thousands of lines of poetry like flowing water
Chửa "vì người" bằng một bữa cơm ăn
Empregnated "by someone" through a single meal


Không biết đây có phải một cách khác viết "Nhất sĩ, nhì nông / Hết gạo chạy rông... nhất nông, nhì sĩ."  Cơ sở hạ tầng là hạt gạo của người nông dân sản xuất.  Còn người nông dân là nòng cốt của cuộc kháng chiến, thì thi sĩ phải ca ngợi người nông dân.  Đến thế kỷ 21 có ai ca ngợi người nông dân nữa?

Vậy "đi thực tế" có nghĩa là trải qua mấy phút giây các sinh hoạt cực khổ của người nông dân.

Không có nhận xét nào: