18 tháng 2, 2015

Sinh nhật trong tù (A Birthday in Jail) - Thanh Tâm Tuyền (1977-8)

Vợ con không ở gần
Wife and children not at hand
Bạn bè xa tất cả
Friends far away, everyone
Cùng đôi bạn tù nhân
Together with a couple chums, prisoners
Uống trà ăn “bánh đá”
Drinking tea, eating "stone cake"
Trời có mấy độ xuân
Does heaven have many more springs?
Đất bao nhiêu miền lạ
The earth with so many places unknown
Chưa ngấy tiệc trần gian
Not yet fed up with life's parties
Hồn run xanh búp lá.
My soul quivers as green buds sprout.

nguồn: Dương Nghiễm Mậu, "Thanh Tâm Tuyền, những người bạn và tạp chí Sáng Tạo," litviet 5 tháng 5 2012.
Trời có mấy độ xuân? Ðất bao nhiêu miền lạ? Chưa ngấy tiệc trần gian. Hồn run xanh búp lá.” Tôi bị hớp hồn về ý và từ thơ xao xuyến “Hồn run xanh búp lá”. Một câu thơ xuân khác kỳ lạ không kém. Ðơn giản mà âm vang đến sững sờ. (trích Ninh Hạ Nguyễn Ðức Tâm, "Thanh Tâm Tuyền - những điều nhớ," talawas 15 tháng 5 2006)

Tù nhân sống cực khổ như vào bị đày vào tâm trạng người nguyên thủy, song dù thế nữa họ cứ mong đợi mùa xuân đến.  Xuân không chỉ là "mùa chuyển tiếp từ đông sang hạ" mà là dịp để sum họp, để gần gia đình, bạn bè, người thân.  Gia đình, bạn bè, người thân thì lại "không ở gần," "xa tất cả."  Thì mình chia vui (và sẻ buồn) với những người tù lâm vào cảnh chung với mình.

Còn nữa xuân là dịp để cảm thấy như mình được trẻ lại, được khôi phục.  Có lẽ trời chỉ cho "mấy độ xuân," tác giả vẫn giữ chí khí mình.  Ông còn muốn nếm các "miền lạ," các "tiệc trần gian."  Mùa xuân đến là khôi phục nhựa sống của tác giả - "Hồn run xanh búp lá."

Không có nhận xét nào: