1 tháng 1, 2015

Trace (Dấu vết) - Ai Weiwei / Ngải Vị Vị (2014)

Cách đây vài tháng tôi đã viết về triển lãm tạm thời của họa sĩ danh tiếng hiện đại Ngải Vị Vị thực hiện trên đảo tù Alcatraz. Tác phẩm ấy có tên gọi là With Wind / Với Gió trong triển lãm @Large Ai WeiWei. Trong nhà mấy tù Alcatraz này cũng có thêm một tác phẩm tên là Trace (Dấu vết).
Trace được thực hiện bằng các gạch nhựa Lego được xếp hình thành chân dung của 176 nhà tù chính trị bị giam bởi vì tin tưởng của họ. Tác phẩm này như tấm thảm trên sàn của phòng chính rộng của nhà máy cũ nhà tù.
... [T]he work may bring to mind the relationship between the individual and the collective, a central dynamic in any society ... [Tác phẩm này có thể gợi lên mối quan của cá nhân với tập thể, một động lức chính trong xã hội... ]
Xem trang web http://www.for-site.org/project/ai-weiwei-alcatraz-trace/ để biết thêm về việc thực hiện tác phẩm Trace.Trong tác phẩm này người Việt khá động - tất cả là 16 người.  Họ có mặt trên một mảnh có 27 người cũng gốm những người Miên Điện, Tây Tạng, Lào, Trung Quốc.  Trong đây cũng có một người được trao giải Nobel là Aung San Suu Kyi.

Đây là toàn những người hiện đại.  Từ thời Pháp thuộc Việt Nam từng có nhiều nhà tù chính trị, song khi lấy được chính quyền họ bắt giam những người khác.  Đây là thế hệ tù chính trị mới.Tôi sẽ viết về tác phẩm sau đây.

Không có nhận xét nào: