11 tháng 1, 2015

Tranh vẽ khôi hài (Humorous Cartoon) - Trần Tấn Lộc (1927)

Này cải lương! Này diễn kịch!
-- Chừa chưa con ??

First, renovation! Then performing in plays!
--Have you quit yet, girl??

nguồn: Hà Thành Ngọ báo 11 aout 1927, tr. 1.


Mồng 1 tháng 8 1927, Ban Nữ Tài Tử diễn kịch Trang Tử Cổ Bồn.  Dư luận rất lo đến đạo đức của các thiếu nữ thuê các.  Các cô xuất hiện trên sân khấu là hư rồi.  Song đã có một số ít phụ nữ trẻ Hà Nội dám bước lên sân khấu, mặc dù bà nội cứ đánh đít các cô cải lương ấy.

Các cô thiếu nữ hiện nay phải đền ơn các cụ sinh trong những năm 1910 mà dám lên sân khấu.

Không có nhận xét nào: