17 tháng 1, 2015

Trường Chính nói về ảnh hưởng của Tự Lực Văn Đoàn

Khó chịu đến nỗi một hôm làm việc với Trường Chinh, tôi hỏi anh hai điều. Một, ở ta có xét lại không? Hai, anh đánh giá Tự Lực Văn Đoàn thế nào.

...

Anh khẳng định đóng góp to lớn của Tự Lực Văn Đoàn vào văn học Việt Nam:

– Tôi viết văn được là nhờ ảnh hưởng của Tự Lực Văn Đoàn. Nhưng nó ra đời sau thất bại chính trị của Việt Nam Quốc Dân Đảng ở Yên Bái và đã trở thành cải lương, rời bỏ chính trị, chỉ hoạt động văn hoá như Nhà Ánh Sáng và Tự Lực Văn Đoàn.


nguồn: Trần Đĩnh: Số phận Việt Nam dưới chế độ Cộng Sản tự truyện của người từng viết tiểu sử Hồ Chí Minh (Người Việt Books, 2014), tr. 198.


Lâu năm các tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn đã từng bị cầm ở nước Dân Chủ Cộng Hòa Việt Nam và nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Việt Nam.  Trần Đĩnh nhắc đến cuộc nói chuyện này xây ra trong những năm đầu thập niên 1960 - lúc bấy giờ Trường Chinh là Chủ tịch Quốc Hội Việt Nam.  Trường Chương nhận xét rất đúng về đóng góp của sinh hoạt nhóm Tự Lực Văn Đoàn trong việc cải lương văn chương Việt Nam trong những năm mà ông ta đang trưởng thành.

Không có nhận xét nào: