12 tháng 1, 2015

Làm việc nước (Doing The Nation's Work / Doing Water / Liquid Work) - Karik, Wowy, LD, Nah, Andree, MC XO (2014)

[lời giới thiệu trên music video]

MV:
mang tính chất kêu gọi hoà bình
và dừng lại những hành động bạo lực
bên cạnh đó là nghĩ thoáng hơn trong cách sống,
giải trí và kết nối cộng đồng một cách tích cực

The Music Video:
It's nature is to call for peace
and cease the violence
and additionally think more clearly in our lives,
about amusement and bringing the community together in a positive way

Giới thiệu:

Damn em đây SouthGanZ, what up, what up, what up, America, Mr. Right Hand
Tất cả những nhân tài ở đây đều muốn làm việc nước
Mà đây là cái mà tụi tao sẽ làm…

Introduction:

Damn, I'm SouthGanz, what up, what up, what up, America, Mr. Right Hand
All of these talents want to do the nation's work [water/liquid work]
And here's what we'll do...


Yea, yea, tao đang làm việc nước
Đúng rồi, yea, yea, công việc đó cứ để tao lo cho

Yeah, yeah, I'm doing the nation's work [water work]
That's right, yeah, yeah, that job just leave it to me

[Karik]
Ngồi ở nhà trường, ta là trò ngoan biết vâng lời
Sitting in school, we're well behaved students, always answering right
Bước chân ra đường, bạn bè gọi ta là dân chơi
Stepping out in the street, our friends call us players
Đêm đến là high, ta bê xê lết khắp chân trời
At night we're high, we're wasted anywhere
Nhạc rượu anh em là đủ, còn những thứ khác không cần tới
Wine, music and friends are enough, nothing else is necessary
Ta vui ta chơi ta chill cùng bạn bỏ hết mọi nghi ngờ cảnh giác
We're happy, we play, we chill with our friends, drop our guard
Ta say ta ca bao nhiêu muộn phiền đêm nay ta nhờ rượu gánh vác
When we're drunk we sing away so many troubles, tonight we'll let whiskey shoulder them all
Chơi cho thằng khác phải nể, như B52 oanh tạc
We play so those other dudes have to show respect, like a B52 carpet bomb
Xác con mẹ nó định, đêm nay anh em ta banh xác
It's motherfucking sure, tonight we'll blow up our bodies

[Wowy]
Yea nếu làm cái gì thì làm thì làm thì làm cho to
Yeah, if you do something, do it, do it big
Uống shot 1 chai 2 chai 3 chai 4 chai 5 chai uống tới khi no
Drink a shot, glass 1, glass 2, glass 3, glass 4, glass 5, drink til you're full
Andree Karik LD Rapsoul thằng Nah Wowy hôm nay chơi cho
Andree, Karik, LD, Rapsoul, dude Nah, Wowy today are gonna play
Tháng sau tới 8 giờ tối tất cả dân chơi nằm ngủ khò khò khò khò khò khò
Next month til 8 o'clock all the players lie sleeping, snoring on and on
Ta chơi hôm nay để mai sau này về già nhớ lại ta là huyền thoại
I play today so tomorrow when I'm old I'll remember I was a legend
Để con để cháu để chắt chúng ta có cái để mà truyền lại
So my kids and grand and greatgrandkids will have something to pass down
Ông ngoại tao bay ông ngoại tao say ông ngoại tao đái một bãi nước dài
My old grandpa flew, he had quite a few, he drained a big puddle of piss
Tính kí lô mét là 999999999999 aighttt
Measured in kilos it was ninety, ninety, ninety, ninety, yikes

[LD]
Ta đang làm việc nước ta đang làm việc nước, ugh
I'm doing the nation's work [water work], doing the nation's work, ugh
Ai đi sau, cứ ngồi xem ta làm trước, ugh
Whoever comes next, sit and watch the one who came first, ugh
Thật là nhục, khi thằng nào đó bán nước, ugh
It's a disgrace, whenever some dude sells out the nation, ugh
Ta thì không, ta đơn giản là làm nước
As for me, no, I simply making the nation [making water]
Để cuốn trôi đi sự lười nhác
To sweep away sloth
Cho tâm hồn tụi bây được thèm khát
So you assholes' soul's thirst for more
Như Trung Nguyên uống đi cho tỉnh táo
Like Trung Nguyên, drink some to stay awake
Sống khiêm tốn mà thôi đừng bố láo
Live modestly, don't be insolent
Để cho đời ta đẹp và ta giơ hình chữ V
So our lives are excellent and we raise our fingers a V sign
Ủng hộ hòa bình ta chơi hết mình đêm nay chúng ta lại phê
In support of peace we play to the fullest, tonight we'll get high

[Nah]
Dân chơi không sợ mưa rơi nhưng dân chơi sợ tụi tao
Players have no fear of falling rain but they fear us
Tránh đường tụi tao đi tới, vất đổi và sao dời
Avoid the streets we go on, things change and stars shift
Rapper nói bao lời cũng đéo nổi bằng tụi tao
Rappers who talk too much don't measure up to us
Tụi mày nổi là theo thời còn tụi tao nổi cả đời, bitch
You fools were on top for a time, but we're on top all our lives, bitch
Nổi như là nước, tụi tao flow
On top like water, we flow
Tụi tao là người đi trước, mày đi sau
We're the people in front, fool you're behind
Nói như Lý Tiểu Long thì tụi tao thống trị Qatar
Like Bruce Lee would say, we rule Qatar
Bồ của mày là cá mà tao câu
Your girl, fool, is the fish that I catch

[Andree]
Đầu hướng bắc, mông hướng nam
My head steering north, my butt to the south
Sướng anh không chắc nhưng mà em vẫn ham
What's happiness - I'm not sure, but you still want more
Qùy gối và chống tay, anh đẩy chắc em cần thuốc chống say
Bow down on your knees, elbows on the ground, I push up, probably you need a hangover pill
Em quỳ đằng trước còn việc nước anh lo
You bow down in front, but the nation's work [liquid] I'm taking care of
Máy bơm anh khỏe vì bố mẹ anh cho
My pump's strong because my parents gave it to me
Nước siết như sông Mekong thủy triều lên cao có sợ em phê ko?
The liquid's swift like the Mekong, the tide rises high, you afraid of the thrill?
Thêm tí cỏ vào bình shisha, fuck hàng Thái chỉ chơi hàng K
More grass into the hookah, fuck that Thái shit, just the Kush
Có chút khói việc nước lại ra hiệp 1 hiệp 2 nào hiệp 3
With a little smoke the nation's [water's] work moves to round 1, round 2, round 3
Em ơi lần này mình đổi style, nằm ngửa ra, 2 chân lên vai
Baby, this time I'm changing style, lying flat face up, two feet up to my shoulders
Ko mặc quần mặc áo Smaker, đổi tên Andree là water maker
Don't wear no parts, only $Maker shirts, change my name from Andree to water maker

[MC XO]
Nói anh nghe, em thấy gì, 2 ngày 1 party
Tell me, what do you see? 2 days 1 party
18 chai, 12 mạng, 24 lines cộng 2 lạng cheese
18 glasses, 12 lives, 24 lines add up to 2 kilos of cheese
Ok ngon ngon ngon, làm việc nước phải có lửa kéo cái boong boong boong
OK, it's good, good, good, doing the nation's [water] work you must have a bong, bong, cong
Dẫu biết là tiền mọc trên cây thì nhiều em sẽ đi chơi với khỉ
Though you if knew money grows on trees, a bunch of you would go play with apes
Nhưng mà tiền không phiền bọn anh em cứ vui chơi đi đây là lúc ngơi nghỉ
But money doesn't bother our clan, we still happily play, now it's break time
Hơn thua so mạnh yếu, đang bận bọn anh xin kiếu
Deliberating more or less, strong or weak, we're busy, we politely decline
Kèn cựa bựa làm gì, ngồi đi anh cuốn cho 1 điếu
Why be envious, sit down I'll roll up a joint
Chill phiêu chill
Chill drift chill

Kết:
I got 99 problem và đi đái ain't one!
I've got 99 problems and pissing ain't one!"Làm việc nước" là một tác phẩm tập thể - gồm cả nhạc, lời và hình ảnh.  Đây cũng là một tác phẩm khó định nghĩa cho chính xác.  Nhạc nền và phong cách làm tôi nhớ về Public Enemy một nhóm rap có thái độ đối đầu.  Họ "fight the power" - tức chiến chống quyền lực cho dân da đen bị áp bức.  Còn nữa music video này có nhiều hình ảnh quân sự, bạo lực và khủng bố (tương tư như các video của Public Enemy).  Tuy nhiên, music video này cũng có chữ phụ đề dạo đầu giải thích rằng nhóm thực hiện video này có những mục đích như sau - 1) ủng hộ hòa bình, chống bạo lực; 2) khuyến khích mọi người có ý thức cao hơn; 3) khuyến khích công động người Việt đoàn kết để thực sự "làm việc nước" một cách tích cực.  Vậy các hình ảnh gây sốc là như làm biếm họa một thực tế khác.

Lời rap của "Làm việc nước" thì cũng làm biếm họa.  Dù Rap giới không xa lạ với việc uống và hút, nhưng cách khoe khoảng về các thành tích chơi bơi trong tác phẩm này thì cường điệu quá.  Như vậy thì phải có cái gì nào đó đằng sau thái độ sa đọa này.

Một vấn đề căn bản khi dịch bài rap này là ý nghĩa của chữ nước.  Nghĩ cho đơn giản chữ nước có hai nghĩa - quốc gia và chất lỏng.  Tất nhiên nghĩa thông dụng của câu "làm việc nước" là làm việc tích cực để xây miền quê mình được tốt đẹp hơn.  Còn nữa, theo lý tưởng thì công cuộc "làm việc nước" thuộc về tất cả mọi dân yêu nước mình.  Sinh họat "Làm việc nước" không phải của riêng ai.

Nhưng cứ hình dung một tình hình khác mà sinh hoạt "làm việc nước" được chuyên nghiệp hóa.  Có những người tự chọn hay được tuyển chọn và ăn lương / kiếm sống để "lo cho" công việc này.  Được "lo cho" thì các người khác (chắc là đại đa số) chỉ cần và chỉ có quyền ngồi không - quyền tối thiểu của mưu sinh và giải trí.

Tôi không tiết lộ một điều bí mật nếu tôi cho rằng có những người được thuê để làm việc nước mà có những thói hư nát.  Việc nước không chỉ là việc nhà nước và cũng là việc kinh doanh tư nhân - những người có vị trí cao trong xã hội, những người có khả năng ảnh hưởng đến xã hội một cách tích cực hay tiêu cực.

Đã có vài lần tôi bất đắc dĩ được mời "làm việc nước" buổi trưa.  Nghĩa là những bữa ăn uống kéo dài khá lâu (và tôi xin lỗi và đi về trước).  Có lần gái ca ve cũng được mời dự.  Những bửa này chắc có mục đích gì nào đó thuộc về công việc hay kinh doanh, nhưng kết quả là mỗi người đàn ông (chủ yếu là đàn ông) khi ra tiệc này bị say bét nhè hết.  Vậy nhất định không ai làm việc gì vào buổi chiều.

Vậy làm việc nước cũng có nghĩa là nước vô và nước ra trong các bửa đặc biệt kiểu này.  Theo bài rap "Làm việc nước" thì thói này cũng thành như một cuộc thi đua.  Uống "tới khi no."  Họ muốn được danh tiếng là "người đi trước" - muốn được nổi tiếng vì khả năng uống và chơi.  Như thế là thành tựu khi làm việc nước.

Mặt khác họ cũng muốn được "phê" và "chill."  Họ muốn "rượu gánh vác" để bù cho các "muộn phiền" của trách nhiệm làm việc nước.  Hay đi một bước nữa là "nằm ngủ khờ."  Nghĩa là muốn quen đời.

Đoạn của Andree có những nét khác nữa.  Andree khoe về sự cường dương của mình.  Có cách sinh hoạt như thể dục tập thể hai người - "anh đẩy chắc em" và "nằm ngửa ra, 2 chân lên vai." Là "water maker" thì làm "nước siết như sông Mekong thủy triều lên cao" với "máy bơm" này?  Cơ thể đàn ông chỉ có một máy bơm và nó cho thoát ra hai loại nước.

Tổng kết - họ làm việc nước (uống bia rượu) vì họ làm việc nước (họ là dân chơi đại gia, chính phủ, kinh doanh?) với kết quả họ làm việc nước (đái, xuất tinh).  Ba cái trong một.

Thế hệ trẻ học ở thế hệ trước.  Họ hiểu nghĩa của "làm việc nước" không theo quyển tự điển hay các phương châm.  Họ nhìn những người có trách nhiệm "làm việc nước" làm việc nước như thế nào.

Không có nhận xét nào: