9 tháng 1, 2015

Tủ sách gia đình - Đời Nay (1937)


Khái Hưng - Hồn bước mơ tiên

Khái Hưng - Nửa chừng xuân

Khái Hưng - Tiếng suối reo

Nhất Linh - Đoàn tuyệt

Nhất Linh - Tối tăm

Khánh Hưng, Nhất Linh - Gánh hàng hoa

Thế Lữ - Bên đường thiên lôi

Đã bán hết cả và sẽ in lại

Khái Hưng - Trống mai

Khái Hưng - Tiêu sơn tráng sĩ

Thế Lữ - Vàng và máu

Vi Huyền Đắc - Mạc Tin

Vũ Trọng Phụng - Cam bẫy người

Hiện có bán


nguồn: Ngày Nay #43 17 tháng 1 1937, tr. 4.


Cuối thời Pháp thuộc văn chương Việt rất hay.  Phải gọi là tác giả và tác phẩm kinh điển phải không?

Không có nhận xét nào: