30 tháng 11, 2014

Minh Trang - Dương Thiệu Tước đẹp đôi

nguồn: bia sau của bản nhạc Xuân Tiên và Y Vân "Về dưới mái nhà" (S: Tinh Hoa Miền Nam, 1956) tìm ra ở website Nhạc Việt trước 75.


Danh ca Minh Trang & Dương Thiệu Tước
Ban Nhạc Cổ Kim Hòa Điệu

Ngày xửa, ngày xưa (năm 1996) tôi viết một bài "Reform and Tradition in Early Vietnamese Popular Song."  (Nguyễn Trương Quý dịch bài này với đầu đề  "Cải cách và truyền thống trong ca khúc phổ thông Việt Nam thời kỳ đầu").  Tôi rất tiếc lúc công bố bài viết này thì chưa có ảnh tư liệu này.

Dương Thiệu Tước từ nhỏ vừa học nhạc ta, vủa học nhạc tây.  Dù được tiếng là một nghệ sĩ đàn guitar espagnole, ông cũng biết gảy đàn tranh.  Vợ chồng ông đã có một chương trình đài phát thanh trình diễn các tác phẩm thể hiện với các đàn tây phương và đàn phương đông.

Hiện nay còn có chủ trương phải đem tính dân tộc vào nhạc Việt hiện đại.  Có bao nhiêu nhạc sĩ Việt hiện đại biết chơi đàn truyền thống như ông Tước?

Không có nhận xét nào: