6 tháng 11, 2014

hai tranh vẽ của trẻ con Việt Nam từ Kathryn Campbell CollectionKịch động nhạc (Rock Music) - Lê Văn Thuẩn 8 tuổi, 246/43 Hòa Hưng - Saigon - Vietnam

Link to Museum Object

Tuồng cải lương (Modern Play) - Đặng Tuấn Nam, 10 tuổi, 448 Lý Thái Tổ, Saigon, Vietnam
Circa 1960s-1970s drawings and paintings created by Vietnamese children, ranging in ages 6-10, in watercolor, crayon, pen, and other media, submitted to a Saigon television station's annual art contest sponsored by Mr. Le Van Khoa with The Gioi Cua Tre Em! (World of Children!) television program.

Độ những năm 1960-1970 các bản vẽ, tranh vẽ của trẻ em Việt Nam, từ 6 đến 1- tuổi, bằng sơn nước, bút chí màu, bút mực và các phương tiện khác, nốp cho cuộc thi hàng năm của truyền hình Saigon theo đảm trách của ông Lê Văn Khoa với chương trình truyền hình Thế Giới Của Trẻ Em.
nguồn: Kathyrn Campbell Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: