18 tháng 11, 2014

tấm ảnh Huế (2/1969) từ Sheelagh Field Collectionnguồn ảnh: Sheelagh Field Collection, Vietnam Center and Archive

Không có nhận xét nào: