21 tháng 4, 2014

Tản Đà quảng cáo (1936)

Từ khi tôi về thôn quê, vẫn viết bài thuê gửi đi các báo quán.  Kể từ xuân mới này trở đi, xin nhận làm thuê các thứ văn vui, buồn trường dụng trong xã hội.  Từ lối thơ bát cú, cho đến trường thiên, song thất, lục bát, biền, ngẫu, miếu, nói..., hết thảy các điệu văn vần của ta: ngài nào có lòng yêu mà cần dùng lối nào, xin đều có thể cung ứng. -- Bút phí tùy theo công việc, tiếp thư hỏi, xin sẽ có trả lời, mong được gửi theo sẵn tem, để tiện sự phúc đáp.

Chư tôn quang cố, đề thư xin gửi về nơi tệ lý, là làng Khê thượng, huyện Bất bạt, Sơn tây.

Nay kính cáo
Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu


Since going back to the country, I still write works for hire to send to newspapers.  From this spring and afterwards, I ask to work for hire every kind of literature, sad or happy, frequently used in society.  From seven line poems to odes, double sevens, six eight, parallel horses, temple, spoken..., every kind of verse we have: any of you honorables who hold me in regard and need any kind, any can be furnished. -- Expense will depend on the work, receiving inquiries, ask and get an answer, please send with stamps affixed for ease of reply.

Honored by your interest, send your letters to your country friend, at Khê Thượng village, Bất Bạt district, Sơn Tây.

Announced respectfully
Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu

nguồn: Phong Hóa 181 (3 tháng 4 1936), 2.


Có văn sĩ Việt Nam nào trước Tản Đà quảng cáo trên giấy tờ báo?  Thực sự cái việc kiếm sống bằng vần thơ thuở nào rất là khó.  Tản Đà là một nhà văn nhiều tài và viết rất linh hoạt.

Trong những năm đầu của Tự Lực Văn Đoàn, tạp chí Phong Hóa đã in nhiều mục và tranh vẽ chê và trêu trọc Tản Đà.  Cuối đời Tản Đà được đăng các bản dịch bài thơ cổ Trung Hoa trên trang báo Ngày Nay.  Chắc là một luồng tiền lương rất cần thiết cho đời gia đình ông.


Lăng Tản Đà ở Khê Thượng, Bất Bạt, Sơn Tây - hiện là xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Tây - nguồn: Wikimapia

Không có nhận xét nào: