30 tháng 4, 2014

Forrest B. Lindley Collection Sept-1968 Jan 1969

Link to Slidehttp://www.virtual.vietnam.ttu.edu/cgi-bin/starfetch.exe?6ue0ZH9HlcD@P4EnHxgaWjQJ0zFa0Qnziomz9vn8vCP6V1TvCGjZyi5yh8dC7a@KnhCUnozNkrn@aQiF4WvdjVnDrPJLR3jt4quzvRRe9fA/VAS069605.jpg

nguồn ảnh: Forrest B. Lindley Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: