3 tháng 7, 2011

Mới có loại máy hát hiệu "Diamond"

Maurice Loesch vẽ - nguồn: Đông Pháp thời báo 15 octobre 1926, 4

Modèle A: 19$00
Modèle D: 24$00

có nấp Pathé


Hồi xưa các máy quay đĩa có lắp quay tay, không sử dụng điện tử. Năm 1926 chắc nhiều vùng nông thôn chưa có điện tử. Đáng chú ý là người thưởng thức nhạc trong quảng cáo là một ông già chân đất của thế hệ cũ. Hiện nay quảng cáo kỹ thuật mới mẻ nhất thì phải quảng cáo cho tuổi trẻ.Đây là một máy đĩa Pathé khác quay một đĩa Trung Hoa.

Không có nhận xét nào: