12 tháng 7, 2011

MỚI VỀ: đủ cả các dĩa "BÉKA" thu thanh năm ngoái

BÁN TẠI HIỆU:

Đặng Thi Liên

25, Phố Hàng Trống

Hanoi

Giây nói: 795


nguồn: Ngọ báo 27 aout 1931, tr. 2

Mọi người thưởng thức các đĩa Béka trong tranh quảng cáo này là dân chân đất làng quê. Có một bà già đem rổ với trầu cau. Có một cậu bé trần trụi. Có một con trâu cũng thích nghe. Nghe xong họ bỏ đĩa trên đất. Thế là quần chúng nghe đĩa hát ở Việt Nam (trong tưởng tượng những người làm quảng cáo đĩa ở Việt Nam thời bấy giờ).

Không có nhận xét nào: