11 tháng 7, 2011

Dĩa gì mà hay thế ? ? ?


Dĩa gì mà hay thế ? ? ?
-- Dĩa "BÉKA" (hiệu giấy lam) mới thu thanh ở Hà Nội tháng Juillet 1930, mà nay đã tới nơi rồi. Muốn mua thứ dĩa này để chơi Tết thì phải lại ngay hiệu
ĐANG THI-LIÊN
23 và 25 phố Hàng Trống Hanoi -- giây nói: 795
Lại có nhiều dĩa BÉKA 1931 hát cải-lương Nam kỳ mới ra lần thứ nhất.

What record is so good ???
-- "BÉKA" records (royal blue label brand) just recorded in Hanoi in July 1930 have just arrived. If you what to buy this kind of recording to enjoy the New Year then come right away to the shop of
ĐANG THI-LIÊN
23 and 25 Hàng Trống Street - telephone: 795
Additionally there are alot of 1931 BÉKA records of southern cải-lương that have just been released for the first time.

nguồn: Ngọ báo 8 février 1931, tr. 3.


Bài về Béka Records trên Wikipedia thì quá đơn sơ và chắc viết sai. Đúng là Béka là công ty Đức nhưng Béka đã sản xuất đĩa ở Việt Nam đến cuối thập niên 1930. Không biết bà Đặng Thị Liên còn họ hàng biết gì về việc buôn bán đĩa nhạc hồi xưa?

Nhìn tranh quảng cáo này thì có vẻ như nghe đĩa nhạc là một sinh hoạt công động - nhiều người sum họp để thưởng thức. Các người nghe là nông dân trông rất vui. Ở ngoài bắc Béka đã thu các đĩa hát ả đào, ngâm thơ.

Không có nhận xét nào: