15 tháng 7, 2011

Tôi chĩ ưa nghe có một thứ dĩa BÉKA mà thôi

Disques Béka

Đại lý: Société Indochinoise d'Importation
59-67 Boulevard Charner -:- SAIGON

nguồn: Phụ nữ tân văn (19 juin 1930), tr. 29.

Đối tượng các tranh quảng cáo đĩa trên báo Ngọ báo năm 1931 là nông dân. Năm 1931 Phụ nữ tân văn quảng cáo cho các cô tuổi xuân thì - nghĩa hiện đại là teen. Cô này phải gọi là khá giả vì cách ăn mặc đeo hoa tai.

Những đường tia âm thanh tới tai của cô như là ánh mặt trời làm sáng tỏ đời cô. Các tranh quảng cáo giành cho nông dân năm 1931 minh họa một đám đông sum họp nghe nhạc. Nhạc trong quảng cáo này chỉ dành cho một người nghe - nhạc là một thứ cho đời nội tâm. Chắc nông dân nghe để giải trí, nhưng cô này nghe để tự trao dồi mình, và để làm cho đời sống được thêm thanh lịch.

Không có nhận xét nào: