24 tháng 7, 2011

một ngày rong chơi

Ngày thứ sáu vừa rồi hai bố con đi rong chơi bên kia cầu . . .


Và cũng được gặp nhữ quốc ngữ. . .


Và vết tích của chiến tranh Việt Mỹ là lá cờ đen ở dưới cốt cờ. . .You Are Not Forgotten - Anh không bị lãng quên

Lá cờ đen này được sáng chế để tưởng niệm các xác lính mất tích ở Việt Nam (MIA = Missing In Action = mất tích lúc hành động) và các tù binh (POW = Prisoner of War = Nhà tù chiến tranh). Vẫn còn một thành phần nhỏ của dân Mỹ cứ tưởng rằng Việt còn bắt giữ các tù binh Mỹ từ thời chiến tranh đến bây giờ. Thành phần nhỏ ấy cũng có ảnh hưởng chính trị to lớn đến mức họ được thực hiện một pháp luật năm 1998 cho rằng lá cờ phải được phơi trong tối thiểu là sáu hôm mỗi năm ở các cơ quan nhà nước. Tôi cũng thấy khó tưởng tượng. Tôi chụp ảnh này ở một trại nhỏ của Coast Guard (Vệ binh bờ biển).

Dù thế nữa cảnh ở đây vẫn thơ mộng.

Không có nhận xét nào: