30 tháng 1, 2009

Nhạc tuổi xanh

Music of Youthful Days - Phạm Duy (Jason Gibbs dịch)

Last autumn the Revolution advanced forward
Vietnam erupted into sounds of a thousand youth casting off their shackles
A unit of men departed, from their mouths came the call “resolve to win”
“Resolve to win” their feet majesticly advanced in step
One day, these youth bid farewell to their daydreams
Waving a red flag stained in blood, struggling for thousands of gloomy incarnations
People’s lives filled with hardships for country: “Resolve to win”
“Resolve to win” while your youthful days haven’t yet faded
Youth is like tomorrow’s rice stalks
Youths’ lives are bright and new
Now war awaits you
Come back here, hand in hand
Build a glorious monument
Shouted from their mouths, songs echoing in the clouds
Together, let’s bring our blood to redden the flag
Together, let’s bring our strength down to the edge, the green fields’ edge
You and I, we’ll compete in heroism awaiting peaceful days
Passionately live youth’s happy days
On our road we’ll go, our home we’ll build
Our fields, we’ll plough waiting for that day
Tomorrow, there’ll be prosperity, after we’ve finished off those French soldiers
We’ll laugh, echoing our song of Freedom.

Nhạc tuổi xanh - Phạm Duy

Một mùa thu năm qua Cách Mạng tiến ra
Nước Việt bừng ngàn tiếng thanh niên tung gông phá xiềng
Đoàn người trai ra đi, miệng hô lớn: ''Quyết chiến''
''Quyết chiến'' chân oai nghiêm đều tiến.
Một ngày qua thanh niên giã từ giấc mơ
Phất cờ hồng nhuộm máu, đấu tranh cho muôn kiếp sầu
Đời người bao gian lao vì non nước: ''Quyết chiến''
''Quyết chiến'' lúc chưa phai tuổi xanh
Tuổi xanh như lúa mai
Đời thanh niên sáng tươi
Thuở nay chinh chiến chờ đợi người
Về đây tay nắm tay
Đài vinh quang đắp xây
Miệng hô câu hát vang trời mây.
Cùng đi, đem máu lên đỏ ngọn cờ (ớ ơ)
Cùng đi, đem sức trai đổ xuống bờ, bờ ruộng xanh
Tôi cùng anh, ta tranh hùng chờ ngày hoà bình
Nồng nàn sống (ư) vui tuổi xanh.
Đường ta, ta cứ đi, nhà ta ta cứ xây
Ruộng ta, ta cứ cầy đợi ngày
Ngày mai bao ấm no, diệt xong quân Pháp kia
Cười vang ta hát câu Tự Do.

Vài nét:

exaggeration - muôn kiếp sầu
youth is a promise - như lúa mai, sáng tươi
youth is an opportunity that must be availed, now or never - lúc chưa phai tuổi xanh
an appeal to glory - Đài vinh quang đắp xây
unaffected, spontaneous - Cười vang ta hát
agrarian imagery - như lúa mai, xuống bờ, bờ ruộng xanh, Ruộng ta, ta cứ cầy

Không có nhận xét nào: