5 tháng 1, 2009

Nằm mơ / Lay Dreaming

Lay Dreaming magnify
Lay Dreaming - Nguyễn Như Huy (Jason Gibbs dịch)

Intoxicated, one day lay dreaming, became sadness
A smile, one day lay dreaming, became childish
Two feet, one day lay dreaming, became the road
Slumber, one day lay dreaming, became a sail

The lotus, one day lay dreaming, became smiling lips
Buddha, one day lay dreaming, became happiness
A dream, one day lay dreaming, became life
And someone, one day lay dreaming, became me

What is there, our lives
Are a long dream, that's all
With a little aftertaste, happy or sad
Tonight I'll dream of someone, tomorrow someone of me

Tomorrow, I'll dream of someone tomorrow
There are times when teardrops overflow
Those tears are not mine
Tonight I dream of someone, tomorrow someone of me
Tomorrow, I'll dream of someone tomorrow
In dreams everything happy or sad
Is very light like heaven's winds
Very light like heaven's winds

(sửa lại 9/9/07 theo sự góp ý của Như Huy)
Nằm mơ - Nguyễn Như Huy
Cơn say, một hôm, nằm mơ hóa thành môi cười
Nụ cười, một hôm, nằm mơ hóa thành trẻ con
Đôi chân, một hôm, nằm mơ hóa thành nỗi buồn
Giấc ngủ, một hôm nằm mơ hóa thành cánh buồm

Hoa sen, một hôm, nằm mơ hóa thành môi cười
Đức Phật, một hôm, nằm mơ hóa thành niềm vui
Chiêm bao, một hôm nằm mơ hóa ra cuộc đời
Còn ai, một hôm, nằm mơ hóa thành tôi

Có chi đâu, đời người
Một giấc mơ dài mà thôi
Thêm ít dư vị buồn vui
Đêm nay tôi mơ ai mai ai mơ tôi
Ban mai mơ ai ban mai ơi
Cũng có khi lệ đầy vơi
Nước mắt không phải của tôi
Đêm nay tôi mơ ai mai ai mơ tôi
Ban mai mơ ai ban mai ơi
Trong giấc mơ mọi buồn vui
Nhẹ lắm, như là gío trời…

Giai điệu bài hát "Nằm mơ" lạc quan, có chất ngũ cung với một số quảng 4 rất ăn khớp với nhạc dân gian Việt Nam. Tôi rất thích phong cách phối khí của Võ Thiện Thanh ở đây có chất R&B với một ít nhịp lê bước (shuffle beat). Tôi chỉ trách một chi tiết là dòng bass không biến đổi không phát triển mấy.

Lời cũng lạc quan mà cũng nên nói khao khát nữa. Các câu có hai đối lập với một chụm từ nằm ở giữa (một hôm, nằm mơ) như một điệp khúc. Nhưng nói đối lập không có ý nghĩa là trái ngược. Thật ra các phần đối lập là một sự hoàn thành, một sự thực hiện. Cái ý nghĩa của chất lạc quan là tác giả chắc muốn biết đến khả năng biến hình của nhân sinh, và cũng nhận rằng mình là một giọt nước trong biển nhân loại. Chính ở trong cái "nằm mơ" có sức đẩy để đời thành một thí nghiệm đầy tiềm năng đầy ước vọng.
Jason Gibbs 8 tháng 9 năm 2007

Không có nhận xét nào: