22 tháng 3, 2017

tấm ảnh tháng 3 1968 từ Ronnie Markell Collectionnguồn ảnh: Ronnie Markell Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: