23 tháng 3, 2017

tấm ảnh tháng 2 1968 ở Qui Nhơn / Bình Định từ Ronnie Martell Collectionnguồn: Ronnie Martell Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: