7 tháng 3, 2017

Đi Chơi Khuya (1940)

VỢ (ngọt ngào) -- Em vừa mê thấy cậu đi hát về
CHỒNG -- Thế bây giờ, mợ lại ngủ đi, mợ sẽ mê thấy vụt tôi mấy chiếc to mây thật đều.

nguồn: Ngày Nay #207 (11 mai 1940), tr. 16.

Không có nhận xét nào: