25 tháng 3, 2017

tấm ảnh tháng 10 1967 ở Quy Nhơn / Bình Định từ Ronnie Markell Collection

nguồn ảnh: Ronnie Markell Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: