12 tháng 3, 2017

Khúc yêu đương (Love Song) - Thẩm Oánh (1937)


Lời ca và âm nhạc của Thẩm Oánh
trong "Myosotis - Orchestra"

Một bản đàn sẽ do ban Myosotis Orchestra họa để giúp vui cho buổi chiếu bóng của Đoàn Ánh Sáng tại rạp Olympia ngày thứ ba 13 September 1938

Ngọn trào, gió cuốn mang đến nơi đâu chiếc thuyền tình, xa chìm nỗi.
At its height, wind sweeps along to some place love's vessel, far away, sinking, rising
"Thuyền ơi! Hãy ghé vào bờ, để tôi đỡ phải mong chờ; mượn lái thuyền mà đi kiếm người mơ."
"Oh vessel! Visit the shore, so I am relieved from waiting; borrow a pilot to find the dreamer."
Một ngày ân ái, một buổi bên nhau, có thế thôi, cũng đủ rồi.
A day of affection, a spell together, that's all, that's enough.
Em! ơi!
My! dear!

Bên em một ngày, xa em một tuần,
Next to you one day, far from you a week
Yêu đi kẻo nữa hết ngày xuân
Let's love or else spring days will be done
Bên em một giờ, tưởng như một đời.
Next to you an hour, it felt like a lifetime.
Yêu đi, kìa chiếc lá vàng rơi!
Let's love, over there golden leaves are falling!

nguồn: Thẩm Oánh, "Khúc yêu đương," Ngày Nay 11 tháng 9 1938, tr. 6

Bài ca "Khúc yêu đương" này rất là xưa.  Nó xuất hiện chung một trang với thơ châm biếm của Tú Mỡ về Hội Trí Ti và thơ Bạch Cự Dị của Tản Đà dịch (khi Tản Đà còn sống).  sau các bài ca của Nguyễn Văn Tuyên, Phạm Đăng Hinh và Lê Thương.

Lời ca "Khúc yêu đương" rất hay.  Thuyền bị nước giật.  Phải có người lái. Thẩm Oánh nhờ các mùa và thiên nhiên để tỏ tình.  Người tình đang trong "ngày xuân."  Hãy yêu đi trước khi tuổi trẻ / ngày xuân hết.

Nếu tính theo quy ước của một bài ca phổ thông thì "Khúc yêu đương" chưa ổn.  Câu nhạc đầu có 9 ô nhịp, cầu thứ hai có 11 ô nhịp.  Thường lệ thì các câu nhạc phải có con số ô nhịp đều như 8 hay 12 ô nhịp.  Hai câu cuối có đúng 8 ô nhịp, nghe như một điệp khúc.  Giai điệu có kiểu valse nghe mơ mộng rất phù hợp với lời ca.

Có lẽ Thẩm Oánh là nhạc sĩ Việt Nam đầu tiên được in bản nhạc.  Nhưng bài ca đầu tiên - "Mon rêve" -  được viết với lời ca tiếng Pháp.

nguồn: Bulletin de la Société d'enseignement mutuel [tức Hội Trí Tri] tome XVII - nos. 3-4 (Hanoi: Société d'Enseignment Mutuel: Comité Central, 1938), tr 128.

Không có nhận xét nào: