28 tháng 1, 2017

văn minh đô thị

Thực hiện nếp sống văn minh, hãy dành lối cho người đi bộ

Người đi bộ được một lan 2 mét.

Ảnh chụp ở Đà Nẵng cuối tháng 7 2015.

Không có nhận xét nào: