4 tháng 1, 2017

tuyển cử riêng rẻ ở miền Nam (1956)


Nhân dân Thủ đô kiến quyết đấu tranh chống tuyển cử riêng rẽ ở miền Nam

Con thú hung ác Ngô-đình-Diệm theo lệnh đế quốc Mỹ đang điên cuồng tàn sát, khủng bố đồng bào ta, tổ chức tuyển cử riêng rẻ ở miền Nam.

nguồn: Độc Lập #166 (7 tháng 3 1956), tr. 1, tr. 5.

Tuyên truyền miền Bắc xã hội rất khăng khăng lặp đi lặp lại chỉ có mấy ý kiến.  Trong Văn Kiện Quốc Hội có mấy câu này:
Để giữ quyền độc chiếm của Mỹ ở miền Nam và củng cố địa vị độc tài phát xít của Ngô Đình Diệm, chính quyền Ngô Đình Diệm đã bày trò trưng cầu dân ý tháng 10-1955 đưa Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống, nay lại định tổ chức tuyển cử riêng rẽ vào ngày 4-3-1956 để bầu ra Quốc hội giả hiệu ở miền Nam. Đồng thời thiết lập chế độ trại tập trung theo kiểu phát xít Hítle.
Chữ "phát xít" rất ghê gớm.  Hình chữ vạn trên hộp bỏ phiếu và cổ áo Ngô Đình Diệm chứng minh chữ phát xít trong tranh.  Đúng là Hítle từng có trại tập trung.  Hành động của Ngô Đình Diệm đối với cộng sản nằm vùng đâu phải là tốt đẹp, nhưng nói là có trại tập trung thì là quá đáng.  Phải đợi 20 năm sau thì Việt Nam mới có kinh nghiệm trại tập trung.

Vẽ địch của mình một cách lố bịch là thêm một yếu tố tuyên truyền.  Ngô Đình Diện có dáng của con khỉ đột. Địch không muốn cho rằng ông không phải là con người - vậy đối xứ như thế nào cũng được.

Đúng là nước Mỹ có nhiều tiền để quăng ra.  Chắc nước Mỹ cũng mua cái rìu và cây gươm của con khỉ đột này.  Nước Mỹ muốn làm ảnh hưởng sự việc thế giới thì đến hiện nay vẫn bỏ tiền ra.  Hiện nay nước Mỹ muốn bảo vệ Biển Đông.  Thời cuộc luôn luôn đổi thay.

Lúc đó Ngô Đình Diệm là người đại diện của những người Việt muốn có một lối sống khác với xã hội chủ nghĩa của miền Bắc.  Gọi là phát xít và coi như là thù dữ thì xa thực tế.  Nhưng tranh ở trên chỉ là thêm một mắt của chiến tranh.

Không có nhận xét nào: