16 tháng 1, 2017

Kỷ niệm 19-12: Đẩy mạnh kháng chiến cải các ruộng đất, bảo vệ hòa bình thế giới (1953)


nguồn: Lao Động số 235 19 tháng 12 1953, bia.


"xâm lược" "tô túc"
"Peace in Vietnam" "мир" "Paix au Vietnam"

Gương mẫu của Việt Nam xã hội chủ nghĩa là bà người - chú bộ đội, anh công nhân và chị nông dân.  Cả ba đều trẻ, đều khỏe.  Hai khuôn mặt các chàng trai ở trên rất dữ.  Đòi hòa bình trên nòng súng, bằng cú đấm của cây búa, bằng cải cách ruộng đất.  Hòa bình có nghĩa đánh kẻ thù đến cùng.

Ba gương mẫu rất to và oai - dưới chân có các kẻ ăn bám sức và trí tuệ của các nhà cách mạng trẻ.  Phải nói là anh công nhân trông rất cộng sản quốc tế với quần yếm và mũ nồi.

Không có nhận xét nào: