15 tháng 1, 2017

đĩa than Hoàng Phi Hổ


Một máy quay đĩa ở bảo tang Đà Nẵng.  Tôi rất mê nghe các đĩa xưa - nhưng vì máy và đĩa này là bảo tang phẩm không ai được nghe.

Chưa có ai sưu tầm các đĩa than Việt Nam.  Đĩa này của hãng Thăng Long trích một vở cải lương Hoàng Phi Hổ.  Năm Cơ chơi guitar và thổi sáo, Văn Vĩ kéo violin, Kim chơi đàn kim.

Không có nhận xét nào: