2 tháng 1, 2016

Xem đoàn cải lương Sài Gòn 2 trình diễn Lỡ bước sang ngang (1975)

...

Tuồng có phản ảnh phần nào bộ mặt xấu xa bỉ ổi của xã hội cũ một xã hội chỉ chạy theo đồng tiền. Trong xã hội đó, những người tốt, trong sạch thì bị đồng tiền làm đau khổ. Ở đây, đồng tiên có lúc đã chi phối thất cả, chà đạp lên cả tình nghĩa anh em, tình yêu đôi lúa. …

Dàn tân nhạc của đoàn chơi quá nhiều nhạc vũ trường, không thích hợp với một đoàn hát cách mạng.

nguồn: T.H. “Xem đoàn cải lương Sài Gòn 2 trình diễn Lỡ bước sang ngang,” Giải phóng 27 tháng 8 1975, tr. 3


Trong xã hội hiện nay thì khác.  Người tốt, người trong sạch không bị "đồng tiền làm đau khổ."  Hiện nay thì đồng tiền không phải là tất cả.

Đúng là nhạc vũ trường không thích hợp với một đoàn hát cách mạng.

Không có nhận xét nào: