20 tháng 1, 2016

Kho tàng của chúng ta (Our Treasure) - Nguyễn Trung Cang (1973?)

Surf

Tôi chia em 
I'll share with you, brother
Trọn kho tàng
All my treasure
Tôi chia anh 
I'll share with you, older brother
Trọn kho tàng.
All my treasure.
Niềm quý mến nhau là xâu chuỗi mầu
Our mutual esteem is the threading of a colored bracelet
Buồng tim yêu thương là châu báu
Our loving heart's chamber is a precious jewel

Kim cương đây là môi cười
The diamonds here are smiling lips
Tôi xin chia phần cho người
I wish to give some to anyone
Từng ánh mắt vui
Every shining, gleeful eye
Từng câu ấm lòng từng câu yêu thương hằn trên môi
Every heart-warming word, every loving phrase traced up your lips

ĐK:
Ta sẽ chia kho tàng
We'll share the treasure
Tình yêu cho anh em cùng dòng máu.
The love of brothers of the same blood.
Ta sẽ chia kho tàng tình thương cho khắp quê hương.
We'll share this loving treasure throughout our homeland.


Tôi xin mua lại căm thù
I would like to buy back the hatred
Tôi xin mua lại lao tù
I would like to buy back the prison
Bằng những cánh hoa cài trên áo người
With flowers pinned on anyone's blouse
Bằng đôi tay non còn rướm máu.
With hands still moist with blood.

Tôi dâng anh vạn chân tình.
I offer you countless feelings of sincerity
Tôi dâng em
I offer you, little brother
Trọn tim người
All of anyone's heart
Đời sống sẽ vui dù ta có nghèo.
Life will be happy even though we're poor.
Người vui ta cùng vui theo.
If anybody's happy then I'm happy too.


Bài ca này có 5 đại từ / 5 nhân vật là tôi, em, anh, ta và người.  Tôi là người hát, người sáng tác. Hình như anh và em là anh em trai khái quát hóa chung một dòng máu với cái tôi.  Ta là chúng ta, là tôi, em, và anh chung một dòng máu.

Người là ai?  Người thì được sự quý mến của tôi, anh và em.  Người được chia phần, được cài cánh hoa trên áo, được dâng trọn tìm người.  Người được vui chúng ta được vui theo.  Người có phải là người yêu, hay có phải là toàn đồng bào người Việt?

Đây là thêm một bài ca có cuộc nội chiến người Việt giết người Việt.  Nguyễn Trung Cang muốn mỗi anh em (chắc là tất cả thanh niên) Việt Nam được thành chung một "xâu chuỗi mầu," "niềm yêu thương" chung thành "ngọc báu."  Bài ca này diễn tả một lý tưởng cao cả, một mỗi "tình yêu cho anh em cùng dòng máu" là kho tàng được chia cho mỗi người Việt, cho khắp que hương.

Việc trao đổi cái ác ("mua lại căm thù" và "mua lại lao tù") với cái thiện ("những cánh hoa cài trên áo trên áo người") là một hình ảnh hay.  Hình ảnh này thành sâu xa hơn khi việc trao đổi được làm "bằng đôi tay non còn rướm máu."  Tay non là tay của tuổi trẻ, tuổi thanh niên.  Thời chiến thì tay của nhiều thanh niên bị rớm máu, hay không thực sự bị như vậy thì cảm thấy vậy vì nghĩ rằng mình chưa làm đủ để ngăn cản việc máu dân Việt bị đổ.

Tình anh em, tình bạn phải dễ dàng, phải đơn giản chứ?  Với "vạn chân tình," với trọn tim thì mỗi người sẽ xây một xã hội hòa bình, sẽ xây một niềm vui chung.  Ý đẹp này đầy lý tưởng cũng rất ngây thơ.  Nhưng tại sao không cố gắng thể hiện cái lý tưởng này bằng một bài ca?

Không có nhận xét nào: