26 tháng 1, 2016

Young Warrior (Chiến sĩ bé thơ) - 1974

nguồn: The Bridgeport Telegram 8 tháng 1 1974, tr. 1

Đây là một tấm ảnh của thông tân xã Associated Press cung cấp cho rất nhiều tờ báo địa phương ở Mỹ mà xuất hiện trên trang một của nhiều nhật báo Mỹ chung một ngày. (thí dụ các nhật báo như Joplin Globe, Deleware County Daily Times, Portsmouth Herald, San Antonio Express, Uniontown Morning Herald, Winchester Evening Star, Appleton Post Crescent, Abilene Reporter News v.v....
Young Warrior - A Vietnamese youngster wears a cardboard headdress while hitching a ride on his brother's back.  Both attended an outdoor rock music festival in Saigon where the cardboard hats were on sale. [Chiến sĩ bé thơ - Một đứa bé Việt Nam đội nón giấy bồi khi đang được cưỡi len lưng anh trai.  Hai đứa đến dự một đại hội nhạc rock ngoài trời ở Sài Gòn nơi mà cho bán các nón bằng giấy bồi]
Tấm ảnh chứng minh rằng từng có một đại hội nhạc trẻ ở Sài Gòn trong những ngày đầu năm 1974.  Một điều nữa là một nhà nghiệp ảnh làm việc cho Thông Tân Xã AP đến dự.  Rất tiếc là không có bài báo nói về không khí và âm nhạc ở Đại Hội ấy.  Một điều nữa là nếu có đứa trẻ đến nghe thì hình như Đại Hội Nhạc Trẻ là một sinh hoạt cũng lành mạnh.

Về độc giả Mỹ - mặc dù lính đã được rút về quê, người Mỹ (hay dư luận Mỹ) vẫn quan tâm đến Việt Nam.  Có phải hình ảnh "young warrior" này cũng gây ấn tượng cho các nhà biên tạp tờ báo vì lúc bấy giờ vẫn còn một cuộc nội chiến ở Việt Nam.  Có phải họ tự hỏi chiến sĩ nón giấy bồi này sẽ lớn lên thành một chiến sĩ thật?Không có nhận xét nào: