22 tháng 12, 2014

Tranh không lời - Phạm Đức Xương (1958)

Đang (đầu ngựa gỗ) tức Nguyễn Hữu Đang - "Bôi đen chế độ"

T. An - tức Thụy An, cưỡi ngựa gỗ

T. Bảo - tức Trần Thiếu Bảo - ở dưới ngựa gỗ

Minh Đức - tức Nhà xuất bản Minh Đức


nguồn: Thời mới 24 tháng 4 1958, tr. 4.

Vụ Nhân Văn Giai Phẩm được tóm tắt cho dân Hà Nội bằng bức tranh này.  Có ba kẻ tinh quái chỉ có ý đồ "bôi đen chế độ."  Làm sao mà các người được vẽ kiểu lố bich ấy bị coi như đáng sợ như vậy?

Không có nhận xét nào: