11 tháng 10, 2014

Nhà đạo đức Lê Công Đắc, Hồi Thứ II (Moralist Lê Công Đắc - Act II) - D SON (1934)


nguồn: Phong Hóa #109 (3 tháng 8 1934), 15.

Số Phong Hóa này có chủ đề đi tắm biển Đồ Sơn.

Báo Phong Hóa hay có bút chiến với linh mục Lê Công Đắc.  Quyển Vietnamese Catholic Tradition On Trial: A Church From Empire To Nation [Truyền thống Công giáo Việt Nam thử thách: Một giáo hội từ đế quốc đến quốc gia] của Charles Keith [University of California Press, 2012] có nhắc đến Lê Công Đắc trên trang 135 và 138.  Keith viết rằng ông Đắc là "một trong những tác giả có sắc màu" (One of the more colorful writers) viết trong công động Thiên chúa đã soạn nhiều sách cỡ lớn, cỡ nhỏ.  Ông Đắc cũng soạn một vở kịch với chủ đề Đại hài kịch tiểu thư đi bộ (Đông Tây, 1931).  Ông ấy có mục đích chế giễu các phụ nữ tham gia thể dục thể thao.

Bức tranh ở trên rất gây ấn tượng.  Một nhân vật là Lê Công Đắc nhìn một cô tắm biển ở Đồ Sơn.  Núm vú của cô tiểu thư được thẳng lên dưới vải mỏng và ướt.  (Và theo sinh lý thì núm vú sẽ thẳng lên khi mà được thấy mát, hay lạnh, hay vì một lý do nào đó khác nữa).  "Nhà đạo đức" Lê Công Đắc cũng tắm biển và che mắt khi gặp mặt cô tiểu thư này.  Song ông thực sự không muốn tránh coi thân thể hấp dẫn của cô ấy vậy ông có mánh khóe nhìn liếc cô ấy qua một lỗ nhỏ trong nón của ông.  Cùng lúc tay phải của ông cũng che khu dương vật của ông (một chỗ theo sinh lý cũng có thể thẳng lên, nhưng không phải khi được thấy mát - chỉ vì một lý do nào đó khác nữa).

Tranh vẽ này được đăng cách đây 80 năm và tôi nghĩ rằng tranh vẽ này vẫn gây sốc khinh khủng.  Hiện nay một bức tranh hay tấm ảnh tương tự không thể được phép đăng ở Việt Nam - và nhiều nước khác.  Ở Mỹ không có luật cấm bức tranh này, nhưng chắc người trong vị trí của Lê Công Đắc sẽ kiện tờ báo nào dám đăng bức tranh ấy.

Rút cuộc thì bức tranh ở trên cũng thẳng thắn.  Các đạo đức gia muốn cấm nhiều thứ.  Chính là các nam đạo đức gia muốn cấm các phụ nữ sống một cách tự do bằng các đàn ông.  Thí dụ nổi bật nhất hiện này là các đạo đức gia ở Trung Đông.  Hồi xưa ở Việt Nam thì nho giáo cũng thế.  Lý do chính là các đàn ông sợ phản ứng không tùy ý của khu mà ông Đắc che bằng tay phải ở trên.  Biết mình khó tự điều khiển mình vậy thì các phụ nữ bắt phải theo một nền đạo đức của đàn ông tạo ra.  Các cô tiểu thư không được tập thể dục thể thao hay đi tắm biển vì họ làm thế sẽ gây các thanh niên và đàn ông cảm thấy bối rối không chịu nổi.

Không có nhận xét nào: