Ngày 10 tháng 06 năm 2012

nhạc chờ

Gọi anh Mười là người tài xế xe ôm cho tôi, thì nhạc chờ mà anh ấy chọn là Nocturne, op. 9, no. 2 của Chopin.Yundi Li, piano độc tấu.

Không có nhận xét nào: