10 tháng 6, 2012

nhạc chờ

Gọi anh Mười là người tài xế xe ôm cho tôi, thì nhạc chờ mà anh ấy chọn là Nocturne, op. 9, no. 2 của Chopin.Yundi Li, piano độc tấu.

Không có nhận xét nào: